Bizi Hemen Arayın
Hemen Ara
Temel Gramer Eğitimi

Temel Gramer Eğitimi

Yardımcı Fiiller

Basit Cümle Kurulumu ve Fiil Türleri - Be / Have / Do Yardımcı Fiilleri

Present Simple Tense

Present Simple Tense ve Yardımcı Fiilleri

Past Simple Tense

Past Simple Tense ile cümle kurulumu

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense ile nasıl cümle kurulur.

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense detaylı konu anlatımı

Present Perfect Tense

Present Perfect Tense Anlamı nedir?

Present Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense ile nasıl cümle kurulur.

Past Perfect Continuous

Past Perfect ve Past Perfect Continuous Tense hakkında detaylı anlatım

Future Tenses Be Going to ve Will

Future Tense Kullanımı

Passive (Edilgen) Cümle Yapısı

İngilizcede Passive (Edilgen) Cümle Yapıları ve kurulumu detaylı bilgileri

Noun Clause (İsim Cümlecikleri)

İngilizcede cümlecik nasıl yapılır? İsim cümlecikleri nasıl kurulur? Hangi durumlarda kullanılır?

Relative Clauses - Bölüm 1

Sıfat Cümlecikleri nasıl oluşturulur, relative clauses hakkında detaylı konu anlatımı.

Relative Clauses - Bölüm 2

Relative Clauses Kısaltmaları nasıl yapılır? Bu kısaltmalar ne zaman kullanılır?

Participles (Ortaçlar)

İngilizcede ortaçlar, türleri ve kullanım alanları

If Clauses (Eğer Şart Cümlecikleri)

İngilizcede özel kullanıma sahip olan IF bağlacı ve özel kullanım şekilleri

Wish Clauses

Türkçe'de "Keşke" ifadesinin karşılığı olan yapılar

Verbals (Infinitive ve Gerunds)

İngilizcede ne zaman to V1 ve ne zaman Ving olarak fiilleri kullanabiliriz? Kullanım kuralları nelerdir?

SEO