TEMEL GRAMER 1 - BASİT CÜMLE KURULUMU VE FİİL TÜRLERİ - BE / HAVE / DO YARDIMCI FİİLERİ

Temel cümle kurulumu nasıl yapılır? Fiil türleri nelerdir? İngilizcede yardımcı fiil nasıl ve ne amaçla kullanılır?
TEMEL GRAMER 2 - PRESENT SIMPLE TENSE VE YARDIMCI FİİLERİ

Yardımcı fiiller hangi fiillerle ve zamanlarla kullanılır? Present Simple Tense (Geniş Zaman) nasıl ve ne zaman kullanılır?

TEMEL GRAMER 3 - PAST SIMPLE TENSE

Past Simple Tense - Kesin Tarihli Di’li Geçmiş Zaman Nedir? Kurulum ve Kullanımı nasıldır?

TEMEL GRAMER - 4 PRESENT CONTINUOUS TENSE

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman) nedir? Nasıl ve ne zaman kullanılır?
TEMEL GRAMER 5 - PAST CONTINUOUS TENSE

Past Continuous Tense için bilmeniz gereken tüm bilgiler.

TEMEL GRAMER - 6 PRESENT PERFECT TENSE

Present Perfect Tense ne zaman ve nasıl kullanılır? Anlamı nedir?

TEMEL GRAMER - 7 PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Present Perfect Continuous Tense nedir? Nasıl ve ne zaman kullanılır?
TEMEL GRAMER - 8 PAST PERFECT & CONTINUOUS


Past Perfect ve Past Perfect Continuous detaylı bilgileri
TEMEL GRAMER 9 - FUTURE TENSES BE GOING TO ve WILL


Future Tenses - Be going to ve Will arasındaki farklar ve kullanım yerleri

TEMEL GRAMER 10 - FUTURE CONTINUOUS & FUTURE PERFECT TENSES


Future Continuous ve Future Perfect kullanım ve açıklamaları
TEMEL GRAMER 11 - PASSIVE (EDİLGEN) CÜMLE YAPISI

İngilizcede Passive (Edilgen) Cümle Yapıları ve kurulumu detaylı bilgileri
TEMEL GRAMER 12 - NOUN CLAUSE (İSİM CÜMLECİKLERİ)

İngilizcede cümlecik nasıl yapılır? İsim cümlecikleri nasıl kurulur? Hangi durumlarda kullanılır?

TEMEL GRAMER 13 - RELATIVE CLAUSES BÖLÜM 1

İngilizcede Sıfat Cümlecikleri nedir? Nasıl yapılır? Hangi durumlarda kullanılır?TEMEL GRAMER 14 - RELATIVE CLAUSES BÖLÜM 2

Relative Clauses Kısaltmaları nasıl yapılır? Bu kısaltmalar ne zaman kullanılır?TEMEL GRAMER 15 - PARTICIPLES (ORTAÇLAR)


İngilizcede ortaçlar, türleri ve kullanım alanlarıTEMEL GRAMER 16 - IF CLAUSES (EĞER ŞART CÜMLECİKLERİ)


İngilizcede özel kullanıma sahip olan IF bağlacı ve özel kullanım şekilleriTEMEL GRAMER 17 - WISH CLAUSES


Türkçede Keşke ifadesinin karşılığı olan yapılar


TEMEL GRAMER 18 - VERBALS (INFINITIVE ve GERUNDS)

İngilizcede ne zaman to V1 ve ne zaman Ving olarak fiilleri kullanabiliriz? Kullanım kuralları nelerdir?